Förbundet har yttrat sig över EU:s laxförvaltningsplan

Laxungar i Älvkarleby
Laxungar i Älvkarleby

EU har nyligen lagt fram en förordning om upprättande av en flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön. Planen innehåller bl a förslag om att kompensationsutsättning av lax endast skall tillåtas i de älvar där laxen har fria vandringsvägar och har habitat som är lämpliga för reproduktion av lax. Syftet med förslaget uppges vara att man vill skyddade vilda laxbeståndens genetiska mångfald.

Läs mer