Fisketillsynskurs med info om kontrollavgifter 9-10 mars

fisketillsyn
Datum:
Lördag och söndag den 9-10 mars kl 9-17
Plats: Grand Hotel Elektra i Ludvika (Eriksgatan 6)
Arrangör: Väsmans fvof i samarbete med Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg
Pris: 1 500 kronor per person. I detta ingår två dagars kurs, samt kurslitteratur, fika och lunch. Deltagande enbart i kursen om kontrollavgifter: 350 kr per person. I detta ingår lunch och fika. Utbildningen genomförs till självkostnadspris. 

Fisketillsynsutbildningen
Under dag 1 och före lunch dag 2 kommer vi att gå igenom den av Fiskeriverket/Havs- och vattenmyndigheten fastställda utbildningsplanen för utbildning av fisketillsynsmän. Detta leder fram till behörighet att söka förordnande som fisketillsynsman hos länsstyrelsen. I vissa län kan länsstyrelsen även kräva att få hålla ett slutprov eller liknande för fisketillsynsmännen.

Kontrollavgiftsutbildning
Från och med lunch dag 2 finns möjlighet även för de som inte går fisketillsynskursen att delta i utbildning om kontrollavgifter. Detta eftersom fiskevårdsområdesföreningar från och med den 1 januari 2011 har möjlighet att ta ut kontrollavgift av de som bryter mot föreningens regler. Under utbildningen gås lagstiftningen igenom och vi går igenom hur fiskevårdsområdesföreningarna kan utforma sina kontrollavgifter. 

Efter att ha genomgått utbildningen under båda dagarna erhålls utbildningsbevis från Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg.

Anmälan och information
För anmälan och information, kontakta Björn Flinth på e-post dalaflinth(a )gmail.com eller telefon 073-8437648 senast den 28 februari. Meddela även eventuella kostallergier.

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »