Fisketillsynskurs med info om kontrollavgifter 9-10 mars

fisketillsyn
Datum:
Lördag och söndag den 9-10 mars kl 9-17
Plats: Grand Hotel Elektra i Ludvika (Eriksgatan 6)
Arrangör: Väsmans fvof i samarbete med Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg
Pris: 1 500 kronor per person. I detta ingår två dagars kurs, samt kurslitteratur, fika och lunch. Deltagande enbart i kursen om kontrollavgifter: 350 kr per person. I detta ingår lunch och fika. Utbildningen genomförs till självkostnadspris. 

Fisketillsynsutbildningen
Under dag 1 och före lunch dag 2 kommer vi att gå igenom den av Fiskeriverket/Havs- och vattenmyndigheten fastställda utbildningsplanen för utbildning av fisketillsynsmän. Detta leder fram till behörighet att söka förordnande som fisketillsynsman hos länsstyrelsen. I vissa län kan länsstyrelsen även kräva att få hålla ett slutprov eller liknande för fisketillsynsmännen.

Kontrollavgiftsutbildning
Från och med lunch dag 2 finns möjlighet även för de som inte går fisketillsynskursen att delta i utbildning om kontrollavgifter. Detta eftersom fiskevårdsområdesföreningar från och med den 1 januari 2011 har möjlighet att ta ut kontrollavgift av de som bryter mot föreningens regler. Under utbildningen gås lagstiftningen igenom och vi går igenom hur fiskevårdsområdesföreningarna kan utforma sina kontrollavgifter. 

Efter att ha genomgått utbildningen under båda dagarna erhålls utbildningsbevis från Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg.

Anmälan och information
För anmälan och information, kontakta Björn Flinth på e-post dalaflinth(a )gmail.com eller telefon 073-8437648 senast den 28 februari. Meddela även eventuella kostallergier.

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över HaV:s förslag till föreskrifter om fisketillsynsmän

Förbundet är i huvudsak positiva till Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya föreskrifter om fisketillsynsmän. Vi har dock föreslagit några smärre justeringar, framförallt vad gäller det föreslagna nya tjänstekortet som ska ersätta nuvarande plåtbrickor. Vårt förslag grundar sig i att tjänstekortet får två sidor så att inte personuppgifterna syns utåt. Vi har även några andra

Läs mer »

Bli medlem i Sveriges offensivaste fiskevattenägarorganisation

Ni vet väl att ni som medlem omfattas av våra försäkringar? Fiskevårdsområdes-föreningarna kan betraktas som arbetsgivare och därmed följer arbetsgivaransvaret, vilket styrelsen har, för föreningens funktionärer och fisketillsynsmän. Som medlem i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg blir dessa försäkrade om olyckan skulle vara framme. Dessutom får föreningen rättsskydds- och ansvarsförsäkring.

Läs mer »

Förbundet har yttrat sig över Jorbruksverkets förslag till nya föreskrifter om djurförsök

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har yttrat sig över Jordbruksverkets förslag till revision av sina föreskrifter om djurförsök. Förbundets ståndpunkt som fördes fram är att det måste införas ett permanent undantag för provfisken som gör att det inte behövs djurförsöksetiskt tillstånd och tillstånd att hantera försöksdjur för att bedriva provfisken. Detta gäller även om provfisket görs med vanliga

Läs mer »