Fisketillsynskurs med info om kontrollavgifter 9-10 mars

fisketillsyn
Datum:
Lördag och söndag den 9-10 mars kl 9-17
Plats: Grand Hotel Elektra i Ludvika (Eriksgatan 6)
Arrangör: Väsmans fvof i samarbete med Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg
Pris: 1 500 kronor per person. I detta ingår två dagars kurs, samt kurslitteratur, fika och lunch. Deltagande enbart i kursen om kontrollavgifter: 350 kr per person. I detta ingår lunch och fika. Utbildningen genomförs till självkostnadspris. 

Fisketillsynsutbildningen
Under dag 1 och före lunch dag 2 kommer vi att gå igenom den av Fiskeriverket/Havs- och vattenmyndigheten fastställda utbildningsplanen för utbildning av fisketillsynsmän. Detta leder fram till behörighet att söka förordnande som fisketillsynsman hos länsstyrelsen. I vissa län kan länsstyrelsen även kräva att få hålla ett slutprov eller liknande för fisketillsynsmännen.

Kontrollavgiftsutbildning
Från och med lunch dag 2 finns möjlighet även för de som inte går fisketillsynskursen att delta i utbildning om kontrollavgifter. Detta eftersom fiskevårdsområdesföreningar från och med den 1 januari 2011 har möjlighet att ta ut kontrollavgift av de som bryter mot föreningens regler. Under utbildningen gås lagstiftningen igenom och vi går igenom hur fiskevårdsområdesföreningarna kan utforma sina kontrollavgifter. 

Efter att ha genomgått utbildningen under båda dagarna erhålls utbildningsbevis från Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg.

Anmälan och information
För anmälan och information, kontakta Björn Flinth på e-post dalaflinth(a )gmail.com eller telefon 073-8437648 senast den 28 februari. Meddela även eventuella kostallergier.

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över förslaget till ny vattenlagstiftning

Förbundet har yttrat sig över regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft”, vilken är tänkt att ligga till grund för en förändrad lagstiftning för vattenverksamheter och då inte minst vid miljöanpassning av vattenkraften. I förbundets yttrande framförs flera punkter som bör oroa fiskevattenägarna och deras föreningar. Inte minst är känslan att man helt har glömt bort äganderättsintresset

Läs mer »

Äganderätten under attack från Moderaterna

I en debattartikel som publicerats i ett antal lokaltidningar skriver de två moderaterna Sten Bergheden och Lars Beckman/Ulf Berg [beroende på vilket län den publicerats i. Red: Anm.] en debattartikel till försvar för den småskaliga vattenkraften. Man anser att den är en tillgång för landsbygden och att man måste minska byråkratin, regelbördan och tillståndsprocesserna för

Läs mer »

Debatt: Vatten till nytta för många – inte bara för några

Förbundet har skickat ut en debattartikel om fiskets möjligheter i förhållande till vattenkraften till media och den har publicerats i olika versioner i några tidningar. Bland andra har Dalademokrater och Gävle Dagblad publicerat den. Vi lägger nu upp den även här. (UPPDATERAD VERSION. Den första versionen var inte orginaltexten.)

Läs mer »