Fisketillsynskurs med info om kontrollavgifter 9-10 mars

fisketillsyn
Datum:
Lördag och söndag den 9-10 mars kl 9-17
Plats: Grand Hotel Elektra i Ludvika (Eriksgatan 6)
Arrangör: Väsmans fvof i samarbete med Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg
Pris: 1 500 kronor per person. I detta ingår två dagars kurs, samt kurslitteratur, fika och lunch. Deltagande enbart i kursen om kontrollavgifter: 350 kr per person. I detta ingår lunch och fika. Utbildningen genomförs till självkostnadspris. 

Fisketillsynsutbildningen
Under dag 1 och före lunch dag 2 kommer vi att gå igenom den av Fiskeriverket/Havs- och vattenmyndigheten fastställda utbildningsplanen för utbildning av fisketillsynsmän. Detta leder fram till behörighet att söka förordnande som fisketillsynsman hos länsstyrelsen. I vissa län kan länsstyrelsen även kräva att få hålla ett slutprov eller liknande för fisketillsynsmännen.

Kontrollavgiftsutbildning
Från och med lunch dag 2 finns möjlighet även för de som inte går fisketillsynskursen att delta i utbildning om kontrollavgifter. Detta eftersom fiskevårdsområdesföreningar från och med den 1 januari 2011 har möjlighet att ta ut kontrollavgift av de som bryter mot föreningens regler. Under utbildningen gås lagstiftningen igenom och vi går igenom hur fiskevårdsområdesföreningarna kan utforma sina kontrollavgifter. 

Efter att ha genomgått utbildningen under båda dagarna erhålls utbildningsbevis från Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg.

Anmälan och information
För anmälan och information, kontakta Björn Flinth på e-post dalaflinth(a )gmail.com eller telefon 073-8437648 senast den 28 februari. Meddela även eventuella kostallergier.

Tidigare inlägg

Kallelse till Årsmöte 2018

Tid: 12 maj 2018 kl 09.30 Plats: Gästis i Grangärde Anmälan: Senast 8 maj till kansli( a)fiskevattenagarna.se Dagordning m.m. fås vid anmälan.  

Läs mer »

Grangärde fvof 2017 års Bronsfiskpristagare

Grangärde fvof blev vid årets Nobellunch utsedda till årets Bronsfiskpristagare för sitt arbete med att restaurera sina vatten och framgångsrikt drivit sina frågor i domstol gentemot kraftintressena inom området. Vid Nobellunchen hölls flera föredrag och diskussioner kring fisketillsyn.

Läs mer »