Fisketillsynskurs med info om kontrollavgifter 9-10 mars

fisketillsyn
Datum:
Lördag och söndag den 9-10 mars kl 9-17
Plats: Grand Hotel Elektra i Ludvika (Eriksgatan 6)
Arrangör: Väsmans fvof i samarbete med Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg
Pris: 1 500 kronor per person. I detta ingår två dagars kurs, samt kurslitteratur, fika och lunch. Deltagande enbart i kursen om kontrollavgifter: 350 kr per person. I detta ingår lunch och fika. Utbildningen genomförs till självkostnadspris. 

Fisketillsynsutbildningen
Under dag 1 och före lunch dag 2 kommer vi att gå igenom den av Fiskeriverket/Havs- och vattenmyndigheten fastställda utbildningsplanen för utbildning av fisketillsynsmän. Detta leder fram till behörighet att söka förordnande som fisketillsynsman hos länsstyrelsen. I vissa län kan länsstyrelsen även kräva att få hålla ett slutprov eller liknande för fisketillsynsmännen.

Kontrollavgiftsutbildning
Från och med lunch dag 2 finns möjlighet även för de som inte går fisketillsynskursen att delta i utbildning om kontrollavgifter. Detta eftersom fiskevårdsområdesföreningar från och med den 1 januari 2011 har möjlighet att ta ut kontrollavgift av de som bryter mot föreningens regler. Under utbildningen gås lagstiftningen igenom och vi går igenom hur fiskevårdsområdesföreningarna kan utforma sina kontrollavgifter. 

Efter att ha genomgått utbildningen under båda dagarna erhålls utbildningsbevis från Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg.

Anmälan och information
För anmälan och information, kontakta Björn Flinth på e-post dalaflinth(a )gmail.com eller telefon 073-8437648 senast den 28 februari. Meddela även eventuella kostallergier.

Tidigare inlägg

Claes-Håkan Hedberg har avlidit

Claes-Håkan Hedberg, sammankallande i valberedningen, har avlidit i en ålder av 60 år. Jag träffade Claes-Håkan genom förbundet. Då var jag nyanställd i vad som på den tiden hette ”Fiskevårdsförbundet MITT” och som så småningom blev Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg. Jag fattade genast tycke för denne genomtrevlige och kunnige man. Under de över femton år som följt

Läs mer »

Nytt infomaterial om förbundet

Förbundet har tagit fram ett nytt informationsmaterial som beskriver förbundet, förbundets verksamhet och de värderingar som är grundläggande för vår verksamhet. Materialet kan laddas ner här och ni får gärna sprida det till de som kan vara intresserade av vår verksamhet. Ladda ner materialet här: Infofolder 2017

Läs mer »

Kallelse till förbundsstämma

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg kallar medlemmar till förbundsstämma den 6 maj. Tid: 09.30 Plats: Hockeyborg i Ore/Furudal. Kallelsen är utskickad till medlemmar i förbundet. Har ni trots det inte fått den, vänd er till förbundets kansli.

Läs mer »