Remiss om fiskefria områden för att stärka siken efter kusten

Fiskeriverket vill införa ett fiskefritt område under fem år i södra Bottenhavet för att stärka bestånden av havslekande sik. Dels föreslås ett fiskefritt kärnområde i Gävleborgs län, dels ett skydd under sikens lektid 15 oktober—30 november längs med kusten i Gävleborgs län och delar av Uppsala län.

 Förslaget innebär att ett helt fiskefritt kärnområde inrättas kring ön Storjungfrun, hela Storgrundet, Tupparna och delar av ögruppen Kalvhararna i Gävleborgs län under fem år. Under lektiden 15 oktober—30 november ska siken fredas och ett förbud för fiske med mängdfångande redskap införas längs med kusten i Gävleborgs län samt i kommunerna Tierp och Älvkarleby i Uppsala län. Även detta ska gälla i fem år. Bakgrunden till förslaget är att sikbestånden minskat och det finns skäl att tro att fisket bidragit. Även storskaliga miljöförändringar kan ligga bakom, liksom effekter av säl och skarv. Bildandet av fiskefria områden bygger på ett regeringsuppdrag, där Fiskeriverket i dagsläget infört fem av sex områden. Reglerna föreslås träda i kraft den 30 september 2011 .

Förbundet ska svara Fiskeriverket/Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 september och vi önskar därför att ni som har synpunkter på förbundets yttrande ska skicka dem till oss senast den 1 augusti på e-post info(snabel-a)fiskevattenagarna.se.

Remsisen hittar ni på Fiskeriverkets hemsida..>

Tidigare inlägg

Inbjudan till kurs i fisketillsyn

När: Lördag – söndag den 6-7 april Var: Ludvika Kostnad: 900 kr/person (exklusive lunch och boende) Anmälan senast 24 mars till kansli@fiskevardsforbundet.se. Antalet platser är begränsade så medlemmar i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har förtur.

Läs mer »

Nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fvof

Förbundet har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial om förvaltning av fiskevårdsområdesföreningar och andra föreningar som förvaltar fiske. I utbildningsmaterialet finns lite tips och idéer kring hur man ska tänka när man förvaltar en förening. Utbildningsmaterialet är en ingång till flera olika områden och vi hoppas att det kan lägga grunden för en god förvaltning av

Läs mer »

Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Läs mer »