Remiss om fiskefria områden för att stärka siken efter kusten

Fiskeriverket vill införa ett fiskefritt område under fem år i södra Bottenhavet för att stärka bestånden av havslekande sik. Dels föreslås ett fiskefritt kärnområde i Gävleborgs län, dels ett skydd under sikens lektid 15 oktober—30 november längs med kusten i Gävleborgs län och delar av Uppsala län.

 Förslaget innebär att ett helt fiskefritt kärnområde inrättas kring ön Storjungfrun, hela Storgrundet, Tupparna och delar av ögruppen Kalvhararna i Gävleborgs län under fem år. Under lektiden 15 oktober—30 november ska siken fredas och ett förbud för fiske med mängdfångande redskap införas längs med kusten i Gävleborgs län samt i kommunerna Tierp och Älvkarleby i Uppsala län. Även detta ska gälla i fem år. Bakgrunden till förslaget är att sikbestånden minskat och det finns skäl att tro att fisket bidragit. Även storskaliga miljöförändringar kan ligga bakom, liksom effekter av säl och skarv. Bildandet av fiskefria områden bygger på ett regeringsuppdrag, där Fiskeriverket i dagsläget infört fem av sex områden. Reglerna föreslås träda i kraft den 30 september 2011 .

Förbundet ska svara Fiskeriverket/Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 september och vi önskar därför att ni som har synpunkter på förbundets yttrande ska skicka dem till oss senast den 1 augusti på e-post info(snabel-a)fiskevattenagarna.se.

Remsisen hittar ni på Fiskeriverkets hemsida..>

Tidigare inlägg

Claes-Håkan Hedberg har avlidit

Claes-Håkan Hedberg, sammankallande i valberedningen, har avlidit i en ålder av 60 år. Jag träffade Claes-Håkan genom förbundet. Då var jag nyanställd i vad som på den tiden hette ”Fiskevårdsförbundet MITT” och som så småningom blev Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg. Jag fattade genast tycke för denne genomtrevlige och kunnige man. Under de över femton år som följt

Läs mer »

Nytt infomaterial om förbundet

Förbundet har tagit fram ett nytt informationsmaterial som beskriver förbundet, förbundets verksamhet och de värderingar som är grundläggande för vår verksamhet. Materialet kan laddas ner här och ni får gärna sprida det till de som kan vara intresserade av vår verksamhet. Ladda ner materialet här: Infofolder 2017

Läs mer »

Kallelse till förbundsstämma

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg kallar medlemmar till förbundsstämma den 6 maj. Tid: 09.30 Plats: Hockeyborg i Ore/Furudal. Kallelsen är utskickad till medlemmar i förbundet. Har ni trots det inte fått den, vänd er till förbundets kansli.

Läs mer »