Remiss om fiskefria områden för att stärka siken efter kusten

Fiskeriverket vill införa ett fiskefritt område under fem år i södra Bottenhavet för att stärka bestånden av havslekande sik. Dels föreslås ett fiskefritt kärnområde i Gävleborgs län, dels ett skydd under sikens lektid 15 oktober—30 november längs med kusten i Gävleborgs län och delar av Uppsala län.

 Förslaget innebär att ett helt fiskefritt kärnområde inrättas kring ön Storjungfrun, hela Storgrundet, Tupparna och delar av ögruppen Kalvhararna i Gävleborgs län under fem år. Under lektiden 15 oktober—30 november ska siken fredas och ett förbud för fiske med mängdfångande redskap införas längs med kusten i Gävleborgs län samt i kommunerna Tierp och Älvkarleby i Uppsala län. Även detta ska gälla i fem år. Bakgrunden till förslaget är att sikbestånden minskat och det finns skäl att tro att fisket bidragit. Även storskaliga miljöförändringar kan ligga bakom, liksom effekter av säl och skarv. Bildandet av fiskefria områden bygger på ett regeringsuppdrag, där Fiskeriverket i dagsläget infört fem av sex områden. Reglerna föreslås träda i kraft den 30 september 2011 .

Förbundet ska svara Fiskeriverket/Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 september och vi önskar därför att ni som har synpunkter på förbundets yttrande ska skicka dem till oss senast den 1 augusti på e-post info(snabel-a)fiskevattenagarna.se.

Remsisen hittar ni på Fiskeriverkets hemsida..>

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över förslaget till ny vattenlagstiftning

Förbundet har yttrat sig över regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft”, vilken är tänkt att ligga till grund för en förändrad lagstiftning för vattenverksamheter och då inte minst vid miljöanpassning av vattenkraften. I förbundets yttrande framförs flera punkter som bör oroa fiskevattenägarna och deras föreningar. Inte minst är känslan att man helt har glömt bort äganderättsintresset

Läs mer »

Äganderätten under attack från Moderaterna

I en debattartikel som publicerats i ett antal lokaltidningar skriver de två moderaterna Sten Bergheden och Lars Beckman/Ulf Berg [beroende på vilket län den publicerats i. Red: Anm.] en debattartikel till försvar för den småskaliga vattenkraften. Man anser att den är en tillgång för landsbygden och att man måste minska byråkratin, regelbördan och tillståndsprocesserna för

Läs mer »

Debatt: Vatten till nytta för många – inte bara för några

Förbundet har skickat ut en debattartikel om fiskets möjligheter i förhållande till vattenkraften till media och den har publicerats i olika versioner i några tidningar. Bland andra har Dalademokrater och Gävle Dagblad publicerat den. Vi lägger nu upp den även här. (UPPDATERAD VERSION. Den första versionen var inte orginaltexten.)

Läs mer »