Remiss om fiskefria områden för att stärka siken efter kusten

Fiskeriverket vill införa ett fiskefritt område under fem år i södra Bottenhavet för att stärka bestånden av havslekande sik. Dels föreslås ett fiskefritt kärnområde i Gävleborgs län, dels ett skydd under sikens lektid 15 oktober—30 november längs med kusten i Gävleborgs län och delar av Uppsala län.

 Förslaget innebär att ett helt fiskefritt kärnområde inrättas kring ön Storjungfrun, hela Storgrundet, Tupparna och delar av ögruppen Kalvhararna i Gävleborgs län under fem år. Under lektiden 15 oktober—30 november ska siken fredas och ett förbud för fiske med mängdfångande redskap införas längs med kusten i Gävleborgs län samt i kommunerna Tierp och Älvkarleby i Uppsala län. Även detta ska gälla i fem år. Bakgrunden till förslaget är att sikbestånden minskat och det finns skäl att tro att fisket bidragit. Även storskaliga miljöförändringar kan ligga bakom, liksom effekter av säl och skarv. Bildandet av fiskefria områden bygger på ett regeringsuppdrag, där Fiskeriverket i dagsläget infört fem av sex områden. Reglerna föreslås träda i kraft den 30 september 2011 .

Förbundet ska svara Fiskeriverket/Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 september och vi önskar därför att ni som har synpunkter på förbundets yttrande ska skicka dem till oss senast den 1 augusti på e-post info(snabel-a)fiskevattenagarna.se.

Remsisen hittar ni på Fiskeriverkets hemsida..>

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över HaV:s förslag till föreskrifter om fisketillsynsmän

Förbundet är i huvudsak positiva till Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya föreskrifter om fisketillsynsmän. Vi har dock föreslagit några smärre justeringar, framförallt vad gäller det föreslagna nya tjänstekortet som ska ersätta nuvarande plåtbrickor. Vårt förslag grundar sig i att tjänstekortet får två sidor så att inte personuppgifterna syns utåt. Vi har även några andra

Läs mer »

Bli medlem i Sveriges offensivaste fiskevattenägarorganisation

Ni vet väl att ni som medlem omfattas av våra försäkringar? Fiskevårdsområdes-föreningarna kan betraktas som arbetsgivare och därmed följer arbetsgivaransvaret, vilket styrelsen har, för föreningens funktionärer och fisketillsynsmän. Som medlem i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg blir dessa försäkrade om olyckan skulle vara framme. Dessutom får föreningen rättsskydds- och ansvarsförsäkring.

Läs mer »

Förbundet har yttrat sig över Jorbruksverkets förslag till nya föreskrifter om djurförsök

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har yttrat sig över Jordbruksverkets förslag till revision av sina föreskrifter om djurförsök. Förbundets ståndpunkt som fördes fram är att det måste införas ett permanent undantag för provfisken som gör att det inte behövs djurförsöksetiskt tillstånd och tillstånd att hantera försöksdjur för att bedriva provfisken. Detta gäller även om provfisket görs med vanliga

Läs mer »