Remiss om fiskefria områden för att stärka siken efter kusten

Fiskeriverket vill införa ett fiskefritt område under fem år i södra Bottenhavet för att stärka bestånden av havslekande sik. Dels föreslås ett fiskefritt kärnområde i Gävleborgs län, dels ett skydd under sikens lektid 15 oktober—30 november längs med kusten i Gävleborgs län och delar av Uppsala län.

 Förslaget innebär att ett helt fiskefritt kärnområde inrättas kring ön Storjungfrun, hela Storgrundet, Tupparna och delar av ögruppen Kalvhararna i Gävleborgs län under fem år. Under lektiden 15 oktober—30 november ska siken fredas och ett förbud för fiske med mängdfångande redskap införas längs med kusten i Gävleborgs län samt i kommunerna Tierp och Älvkarleby i Uppsala län. Även detta ska gälla i fem år. Bakgrunden till förslaget är att sikbestånden minskat och det finns skäl att tro att fisket bidragit. Även storskaliga miljöförändringar kan ligga bakom, liksom effekter av säl och skarv. Bildandet av fiskefria områden bygger på ett regeringsuppdrag, där Fiskeriverket i dagsläget infört fem av sex områden. Reglerna föreslås träda i kraft den 30 september 2011 .

Förbundet ska svara Fiskeriverket/Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 september och vi önskar därför att ni som har synpunkter på förbundets yttrande ska skicka dem till oss senast den 1 augusti på e-post info(snabel-a)fiskevattenagarna.se.

Remsisen hittar ni på Fiskeriverkets hemsida..>

Tidigare inlägg

Kallelse till Årsmöte 2018

Tid: 12 maj 2018 kl 09.30 Plats: Gästis i Grangärde Anmälan: Senast 8 maj till kansli( a)fiskevattenagarna.se Dagordning m.m. fås vid anmälan.  

Läs mer »

Grangärde fvof 2017 års Bronsfiskpristagare

Grangärde fvof blev vid årets Nobellunch utsedda till årets Bronsfiskpristagare för sitt arbete med att restaurera sina vatten och framgångsrikt drivit sina frågor i domstol gentemot kraftintressena inom området. Vid Nobellunchen hölls flera föredrag och diskussioner kring fisketillsyn.

Läs mer »