Grangärde fvof vann i Miljööverdomstolen

Som vi tidigare har rapporterat så har Grangärde fvof drivit ett vattenmål mot VB Kraft AB (VBK) rörande Frötjärnsdammen. VBK menade att det i dammen varken skulle finnas fisktrappa eller minimivattenföring, men nu slår Mark- och miljööverdomstolen  avslår nu överklagandet från VBK och slår därmed fast att VBK ska inrätta både en fiskväg och ha minimitappning till Norrboån.

Läs mer

Förhandlingar om Frötjärnsdammen i Grangärde

Gunnar Andersson & Christina Bjelvert-Olsson representerade Grangärde fvof i dagens förhandlingar.
Gunnar Andersson & Christina Bjelvert-Olsson representerade Grangärde fvof i dagens förhandlingar.

Mark- och miljööverdomstolen har hållit förhandling gällande Frötjärnsdammen i Grangärde utanför Ludvika. Frötjärnsdammen spolades bort under ett häftigt regnväder år 2012 och frågan handlade nu till stora delar om den återuppbyggda dammen är att betrakta som en ny damm eller om det handlade om säkerhetshöjande åtgärder på den gamla dammen. 

Läs mer