Förbundet har yttrat sig över HaV:s förslag till föreskrifter om fisketillsynsmän

Förbundet är i huvudsak positiva till Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya föreskrifter om fisketillsynsmän. Vi har dock föreslagit några smärre justeringar, framförallt vad gäller det föreslagna nya tjänstekortet som ska ersätta nuvarande plåtbrickor. Vårt förslag grundar sig i att tjänstekortet får två sidor så att inte personuppgifterna syns utåt. Vi har även några andra … Läs mer

Förhandlingar om Frötjärnsdammen i Grangärde

Gunnar Andersson & Christina Bjelvert-Olsson representerade Grangärde fvof i dagens förhandlingar.
Gunnar Andersson & Christina Bjelvert-Olsson representerade Grangärde fvof i dagens förhandlingar.

Mark- och miljööverdomstolen har hållit förhandling gällande Frötjärnsdammen i Grangärde utanför Ludvika. Frötjärnsdammen spolades bort under ett häftigt regnväder år 2012 och frågan handlade nu till stora delar om den återuppbyggda dammen är att betrakta som en ny damm eller om det handlade om säkerhetshöjande åtgärder på den gamla dammen. 

Läs mer

Förbundet inleder samarbete med Sportfiskarna om digitala fiskekort

fiskekortSE

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg inleder nu ett samarbete med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) om digitala fiskekort. Genom samarbetet får våra medlemmar förmånliga priser på tjänsten för att sälja de digitala fiskekort och kringprodukter som lanseras via portalen www.fiskekort.se.
– Vi är mycket nöjda med det här och det känns roligt att vi får tillgång till detta system som gagnar våra fiskeområden och de som köper fiskekort där, är ett av Sveriges bästa, säger förbundets ordförande Björn Flinth.

Läs mer

Ny hemsida

Fiskevattenägarna WX håller på att uppdatera hemsidan varför allt material ej finns tillgängligt. Vi hoppas på förståelse vid alla fall av olägenheter detta medför för er.