Förbundet delaktigt i framtagande av nytt utbildningsmaterial i fisketillsyn

Fisketillsyn
Ett nytt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän har tagits fram i samarbete med Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg och lanseras nu gratis på Internet. Materialet lanseras på hemsidan www.fisketillsyn.se och har granskats av Havs- och vattenmyndigheten som menar att materialet kan användas för utbildning.
‑ Det är kul att det nu äntligen är granskat, säger Ronnie Hermansson, som är upphovsman till materialet och som utbildat ett stort antal fisketillsynsmän.

Läs mer