Grangärde fvof 2017 års Bronsfiskpristagare

Bronsfisken överlämnades till Grangärde fvofs ordförande Gunnar Andersson (mitten) av förbundets hedermedlem Benny Bohlin (t.h.) och förre ordföranden Lars Lerheim (t.v.).

Grangärde fvof blev vid årets Nobellunch utsedda till årets Bronsfiskpristagare för sitt arbete med att restaurera sina vatten och framgångsrikt drivit sina frågor i domstol gentemot kraftintressena inom området. Vid Nobellunchen hölls flera föredrag och diskussioner kring fisketillsyn.

Read moreGrangärde fvof 2017 års Bronsfiskpristagare

Förbundet har yttrat sig över HaV:s förslag till föreskrifter om fisketillsynsmän

Förbundet är i huvudsak positiva till Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya föreskrifter om fisketillsynsmän. Vi har dock föreslagit några smärre justeringar, framförallt vad gäller det föreslagna nya tjänstekortet som ska ersätta nuvarande plåtbrickor. Vårt förslag grundar sig i att tjänstekortet får två sidor så att inte personuppgifterna syns utåt. Vi har även några andra … Read more

Nedre Gavleåns fvof fick årets Bronsfisk

Prisutdelning2
Nedre Gavleåns fvof blev årets mottagare av förbundets vandringspris Bronsfisken. De fick priset för sitt arbete med att skapa vandringsmöjligheter för fisk i nedre delarna av Gavleån, ett arbete som skett inom kulturminnesförklarat område och som dessutom är stadsnära.

– Ni får priset för att ni lyckats skapa vandringsvägar i ett känsligt område och att göra det på ett sätt som inte hotar kulturvärdena, berättade Ulf Ljusteräng som delade ut priset å förbundets vägnar.

Read moreNedre Gavleåns fvof fick årets Bronsfisk

Förbundet delaktigt i framtagande av nytt utbildningsmaterial i fisketillsyn

Fisketillsyn
Ett nytt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän har tagits fram i samarbete med Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg och lanseras nu gratis på Internet. Materialet lanseras på hemsidan www.fisketillsyn.se och har granskats av Havs- och vattenmyndigheten som menar att materialet kan användas för utbildning.
‑ Det är kul att det nu äntligen är granskat, säger Ronnie Hermansson, som är upphovsman till materialet och som utbildat ett stort antal fisketillsynsmän.

Read moreFörbundet delaktigt i framtagande av nytt utbildningsmaterial i fisketillsyn

Dags att anmäla intresse till vårens kurser i fisketillsyn

fisketillsyn

Det är nu dags att anmäla intresse till vårens kurser i fisketillsyn. Vill du gå kurs eller har ni i fiskevårdsområdesföreningen, bolaget, klubben m.m. behov av att utbilda fisketillsynsmän, kontakta då förbundets kansli på kansli@fiskevardsforbundet.se och lämna intresseanmälan.

Read moreDags att anmäla intresse till vårens kurser i fisketillsyn

Vårens kurs i fisketillsyn och kontrollavgifter genomförd

Under helgen har förbundet genomfört den årliga kursen i fisketillsyn och kontrollavgifter. Kursen som i år genomfördes i Bjursås lockade 38 personer från fiskevårdsområdesföreningar, enskilda fiskerättsägare, två länsstyrelser och bevakningsföretag blev utbildade i att bedriva fisketillsyn. Kursen har skett som intensivkurs under lördag-söndag och förbundets utbildningsansvarige Björn Flinth sammanfattade der hela med att det var en lyckad tillställning och särskilt kul hade det varit eftersom kursdeltagarna hade så olika bakgrunder och erfarenheter.

Read moreVårens kurs i fisketillsyn och kontrollavgifter genomförd