Selektiva fiskeredskap ger småväxta torskar

Torskbeståndet i den östra delen av Östersjön har mycket dålig tillväxt. Även om beståndets sammanlagda biomassa är stor domineras den helt av små och magra individer. Tillväxten har minskat sedan mitten av 1990-talet och produktiviteten är mycket låg. Det rapporterar Sveriges lantbruksuniveristet, SLU, i ett pressmeddelande.

Läs mer