Förbundet har yttrat sig över vattenverksamhetsutredningen

Förbundet har nu yttrat sig över vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”I vått och torrt”. Även om förbundet över lag ser positivt på att man gör en översyn av lagstiftningen så är man kritisk till stora delar av utredningen.

Läs mer