(s) vill inte öka kraven på vattenkraften

Ingemar Nilsson (s).
Ingemar Nilsson (s).

Socialdemokraternas energipolitiske talesman Ingemar Nilsson säger till SVT:s Mittnytt att de vill riva upp delar av den nyligen genomförda vattenverksamhetsutredningen.
– Det som har rönt mest uppmärksamhet är förslaget i delbetänkandet att nypröva all svensk vattenkraft enligt miljöbalken. Det är inte genomförbart eftersom det skulle innebära betydande inskränkningar i vattenkraftsproduktionen, säger Ingemar Nilsson till Mittnytts reporter.

Läs mer

Förbundet har yttrat sig över vattenverksamhetsutredningen

Förbundet har nu yttrat sig över vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”I vått och torrt”. Även om förbundet över lag ser positivt på att man gör en översyn av lagstiftningen så är man kritisk till stora delar av utredningen.

Läs mer