Två tungviktare inom fisket bortgångna

Länsfiskedirektören i Dalarna, Ulf Pierrou, har efter en lång tids sjukdom, avlidit den 25 juli. Fiskhälsan HB:s vd Ulf-Peter Wichardt avled den 5 juli i en trafikolycka. Båda dessa personer har varit starka profiler inom fisket och vattenbruket i Sverige och har bidragit mycket till utvecklingen av detsamma och kommer att vara saknade av alla som verkade kring fisket i hela Sverige.

Ulf Pierrou hade arbetat som länsfiskedirektör i Dalarna sedan 1990-talet och då varit en tongivande drivkraft för utvecklingen av fisket i länet. Ulf hade en stark känsla för att just denna utveckling av fisket och vattenbruket i länet. Ulf arbetade även för att marknadsföra fisket i Dalarna och han försökte även få fiskevårdsområdesföreningarna att själva bli bättre på att marknadsföring.

Ulf-Peter Wichardt arbetade som vd för Fiskhälsan HB och avled hastigt den 5 juli i en trafikolycka. Han arbetade hårt för att hälsokontrollen av fiskodlingarna skulle fungera och en stor fråga han arbetat mycket med var hälsostatusen på sättfiskodlingarna, något som borgat för att våra svenska insjöar inte har ett flertal av annars vanliga fisksjukdomar.

Förbundets förre verksamhetsledare, Benny Bohlin, minns både Ulf och Ulf-Peter:

‑ Jag minns när vi, både Ulf, Ulf-Peter och jag, satt i bastun i Ljusne när förbundet hade kontoret där. Vi drack några öl och pratade om fisket och dess framtid i regionen. Jag märkte att både Ulf och Ulf-Peter ville driva på utvecklingen och vi var överens om att man skulle vara tvungna att kompetensutveckla fiskevårdsområdesföreningarnas förtroendevalda om vi skulle kunna komma framåt. Båda två var trevliga personer med ärliga viljor att nå framåt och jag uppskattade dem för det. Tyvärr har vi inte ens nått halvvägs med den utveckling som vi hoppades på och nu kan varken Ulf Pierrou eller Ulf-Peter Wichardt vara med att driva detta längre. De kommer att vara saknade av fiskesverige båda två.

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över HaV:s förslag till föreskrifter om fisketillsynsmän

Förbundet är i huvudsak positiva till Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya föreskrifter om fisketillsynsmän. Vi har dock föreslagit några smärre justeringar, framförallt vad gäller det föreslagna nya tjänstekortet som ska ersätta nuvarande plåtbrickor. Vårt förslag grundar sig i att tjänstekortet får två sidor så att inte personuppgifterna syns utåt. Vi har även några andra

Läs mer »

Bli medlem i Sveriges offensivaste fiskevattenägarorganisation

Ni vet väl att ni som medlem omfattas av våra försäkringar? Fiskevårdsområdes-föreningarna kan betraktas som arbetsgivare och därmed följer arbetsgivaransvaret, vilket styrelsen har, för föreningens funktionärer och fisketillsynsmän. Som medlem i Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg blir dessa försäkrade om olyckan skulle vara framme. Dessutom får föreningen rättsskydds- och ansvarsförsäkring.

Läs mer »

Förbundet har yttrat sig över Jorbruksverkets förslag till nya föreskrifter om djurförsök

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har yttrat sig över Jordbruksverkets förslag till revision av sina föreskrifter om djurförsök. Förbundets ståndpunkt som fördes fram är att det måste införas ett permanent undantag för provfisken som gör att det inte behövs djurförsöksetiskt tillstånd och tillstånd att hantera försöksdjur för att bedriva provfisken. Detta gäller även om provfisket görs med vanliga

Läs mer »