Två tungviktare inom fisket bortgångna

Länsfiskedirektören i Dalarna, Ulf Pierrou, har efter en lång tids sjukdom, avlidit den 25 juli. Fiskhälsan HB:s vd Ulf-Peter Wichardt avled den 5 juli i en trafikolycka. Båda dessa personer har varit starka profiler inom fisket och vattenbruket i Sverige och har bidragit mycket till utvecklingen av detsamma och kommer att vara saknade av alla som verkade kring fisket i hela Sverige.

Ulf Pierrou hade arbetat som länsfiskedirektör i Dalarna sedan 1990-talet och då varit en tongivande drivkraft för utvecklingen av fisket i länet. Ulf hade en stark känsla för att just denna utveckling av fisket och vattenbruket i länet. Ulf arbetade även för att marknadsföra fisket i Dalarna och han försökte även få fiskevårdsområdesföreningarna att själva bli bättre på att marknadsföring.

Ulf-Peter Wichardt arbetade som vd för Fiskhälsan HB och avled hastigt den 5 juli i en trafikolycka. Han arbetade hårt för att hälsokontrollen av fiskodlingarna skulle fungera och en stor fråga han arbetat mycket med var hälsostatusen på sättfiskodlingarna, något som borgat för att våra svenska insjöar inte har ett flertal av annars vanliga fisksjukdomar.

Förbundets förre verksamhetsledare, Benny Bohlin, minns både Ulf och Ulf-Peter:

‑ Jag minns när vi, både Ulf, Ulf-Peter och jag, satt i bastun i Ljusne när förbundet hade kontoret där. Vi drack några öl och pratade om fisket och dess framtid i regionen. Jag märkte att både Ulf och Ulf-Peter ville driva på utvecklingen och vi var överens om att man skulle vara tvungna att kompetensutveckla fiskevårdsområdesföreningarnas förtroendevalda om vi skulle kunna komma framåt. Båda två var trevliga personer med ärliga viljor att nå framåt och jag uppskattade dem för det. Tyvärr har vi inte ens nått halvvägs med den utveckling som vi hoppades på och nu kan varken Ulf Pierrou eller Ulf-Peter Wichardt vara med att driva detta längre. De kommer att vara saknade av fiskesverige båda två.

Tidigare inlägg

Förbundet har yttrat sig över förslaget till ny vattenlagstiftning

Förbundet har yttrat sig över regeringens promemoria ”Vattenmiljö och vattenkraft”, vilken är tänkt att ligga till grund för en förändrad lagstiftning för vattenverksamheter och då inte minst vid miljöanpassning av vattenkraften. I förbundets yttrande framförs flera punkter som bör oroa fiskevattenägarna och deras föreningar. Inte minst är känslan att man helt har glömt bort äganderättsintresset

Läs mer »

Äganderätten under attack från Moderaterna

I en debattartikel som publicerats i ett antal lokaltidningar skriver de två moderaterna Sten Bergheden och Lars Beckman/Ulf Berg [beroende på vilket län den publicerats i. Red: Anm.] en debattartikel till försvar för den småskaliga vattenkraften. Man anser att den är en tillgång för landsbygden och att man måste minska byråkratin, regelbördan och tillståndsprocesserna för

Läs mer »

Debatt: Vatten till nytta för många – inte bara för några

Förbundet har skickat ut en debattartikel om fiskets möjligheter i förhållande till vattenkraften till media och den har publicerats i olika versioner i några tidningar. Bland andra har Dalademokrater och Gävle Dagblad publicerat den. Vi lägger nu upp den även här. (UPPDATERAD VERSION. Den första versionen var inte orginaltexten.)

Läs mer »