Fiskeridirektör och forskare kritiserar privatiserade fiskerättigheter

Johan Wagnström, Länsfiskedirektör i Skåne.
Johan Wagnström, Länsfiskedirektör i Skåne.

Länfiskedirektören i Skåne, två forskare och en fiskestrateg skriver i dag på DN Debatt en artikel som är mycket kritisk till den nya fiskelagen. Detta eftersom det med den nya fiskelagen blivit möjligt att sälja och överföra fiskerättigheter för yrkesfisket till havs. ”Ska vi Sverige införa ett system där rättigheterna riskerar att koncentreras till ett fåtal kapitalstarka aktörer? I en demokrati är en sådan process i det närmaste irreversibel när den väl tagit fart”, skriver man.

Läs mer