Äganderätten under attack från Moderaterna


I en debattartikel som publicerats i ett antal lokaltidningar skriver de två moderaterna Sten Bergheden och Lars Beckman/Ulf Berg [beroende på vilket län den publicerats i. Red: Anm.] en debattartikel till försvar för den småskaliga vattenkraften. Man anser att den är en tillgång för landsbygden och att man måste minska byråkratin, regelbördan och tillståndsprocesserna för dessa. Att här utbilda dessa två herrar i äganderättsfrågor känns nödvändigt. Här är Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborgs debattsvar.

Läs mer

Debatt: Vatten till nytta för många – inte bara för några

Förbundet har skickat ut en debattartikel om fiskets möjligheter i förhållande till vattenkraften till media och den har publicerats i olika versioner i några tidningar. Bland andra har Dalademokrater och Gävle Dagblad publicerat den. Vi lägger nu upp den även här. (UPPDATERAD VERSION. Den första versionen var inte orginaltexten.)

Läs mer

Förbundet begär ökade jaktmöjligheter på skarv hos regeringen

Skarv

Förbundet har tillskrivit regeringen och hemställt om att man möjliggör allmän jakt på skarv samt att skarven införs i bilaga 4 till jaktförordningen så att skyddsjakt på enskilds initiativ möjliggörs för att värna fiskevatten, fiskeredskap och vattenbruksanläggningar.

Läs mer

Referat från Jordbruksverkets hearing om BKD

Jordbruksverket höll under fredagen den 20 februari en hearing om fisksjukdomen BKD. Hearingen, som hölls på arlanda, syftade till att ta in synpunkter på om Sverige skulle fortsätta söka undantagsgarantier från EU för att kunna behålla det svenska utrotningsprogrammet av sjukdomen. Detta med anledning av att den nuvarande undantagsperioden går ut.

Läs mer

(s) vill inte öka kraven på vattenkraften

Ingemar Nilsson (s).
Ingemar Nilsson (s).

Socialdemokraternas energipolitiske talesman Ingemar Nilsson säger till SVT:s Mittnytt att de vill riva upp delar av den nyligen genomförda vattenverksamhetsutredningen.
– Det som har rönt mest uppmärksamhet är förslaget i delbetänkandet att nypröva all svensk vattenkraft enligt miljöbalken. Det är inte genomförbart eftersom det skulle innebära betydande inskränkningar i vattenkraftsproduktionen, säger Ingemar Nilsson till Mittnytts reporter.

Läs mer

Fiskeridirektör och forskare kritiserar privatiserade fiskerättigheter

Johan Wagnström, Länsfiskedirektör i Skåne.
Johan Wagnström, Länsfiskedirektör i Skåne.

Länfiskedirektören i Skåne, två forskare och en fiskestrateg skriver i dag på DN Debatt en artikel som är mycket kritisk till den nya fiskelagen. Detta eftersom det med den nya fiskelagen blivit möjligt att sälja och överföra fiskerättigheter för yrkesfisket till havs. ”Ska vi Sverige införa ett system där rättigheterna riskerar att koncentreras till ett fåtal kapitalstarka aktörer? I en demokrati är en sådan process i det närmaste irreversibel när den väl tagit fart”, skriver man.

Läs mer

EU-parlamentet vill rädda ålen

ål

EU-parlamentets ledamöter antog i onsdags en resolution där de skriver att det behövs snabbt nya lagar för att rädda den europeiska ålen som har minskat med minst 95 procent de senaste 30 åren, meddelar EU-parlamentet i ett pressmeddelande. De uppmanar EU-kommissionen att senast i mars 2014 föreslå en ny lag som bland annat innehåller sanktioner för EU-länder som inte i tid rapporterar in de data som behövs för att kunna beräkna ålstammens storlek. Miljöpartisten Isabella Lövin har lett parlamentets arbete med frågan.

Läs mer

Förbundet begär ändringar i djurskyddslagen för att underlätta provfiske

elprovfiske

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har tillskrivit regeringen och begärt en ändring av djurskyddslagstiftningen så att det blir enklare för fiskevårdsområdesföreningar och andra fiskeförvaltare att bedriva provfisken.
– En stor del av de provfisken som bedrivs idag är tyvärr olagliga och det vet inte ens den som gör provfiskena om, säger förbundets ordförande Björn Flinth. 

Läs mer

Myndigheter hoppas på dubblerad fisketurism

Fisketurismen ska öka till det dubbla och och ska vara en viktig del av svensk besöksnäring, skriver Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande. Det är en del i visionen när Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket presenterar sin gemensamma strategi för fritidsfiske och fisketurism 2020 på Sportfiskemässan i Jönköping. 

Läs mer