Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Förbundet begär ökade jaktmöjligheter på skarv hos regeringen

Skarv

Förbundet har tillskrivit regeringen och hemställt om att man möjliggör allmän jakt på skarv samt att skarven införs i bilaga 4 till jaktförordningen så att skyddsjakt på enskilds initiativ möjliggörs för att värna fiskevatten, fiskeredskap och vattenbruksanläggningar.

Läs mer

Nedre Gavleåns fvof fick årets Bronsfisk

Prisutdelning2
Nedre Gavleåns fvof blev årets mottagare av förbundets vandringspris Bronsfisken. De fick priset för sitt arbete med att skapa vandringsmöjligheter för fisk i nedre delarna av Gavleån, ett arbete som skett inom kulturminnesförklarat område och som dessutom är stadsnära.

– Ni får priset för att ni lyckats skapa vandringsvägar i ett känsligt område och att göra det på ett sätt som inte hotar kulturvärdena, berättade Ulf Ljusteräng som delade ut priset å förbundets vägnar.

Läs mer

Fiskeridirektör och forskare kritiserar privatiserade fiskerättigheter

Johan Wagnström, Länsfiskedirektör i Skåne.
Johan Wagnström, Länsfiskedirektör i Skåne.

Länfiskedirektören i Skåne, två forskare och en fiskestrateg skriver i dag på DN Debatt en artikel som är mycket kritisk till den nya fiskelagen. Detta eftersom det med den nya fiskelagen blivit möjligt att sälja och överföra fiskerättigheter för yrkesfisket till havs. ”Ska vi Sverige införa ett system där rättigheterna riskerar att koncentreras till ett fåtal kapitalstarka aktörer? I en demokrati är en sådan process i det närmaste irreversibel när den väl tagit fart”, skriver man.

Läs mer

1000 skarvar dödade i Gävleborg

På öarna Båkharen och Skräddarhällen i Gävleborg har 1000 skarvungar dödats rapporterar Länsstyrelsen i Gävleborg på sin hemsida. För att kunna döda skarvarna har någon eller några sågat ner mellan 2oo och 300 träd i vilka fåglarna hade sina bon. Gärningsmännen ska enligt Nyheter24 även ha försökt att elda upp delar av ön.

Läs mer

Nya regler för yrkesfiskelicens

fiskebåt

Från den 1 oktober gäller nya regler för den som vill ha yrkesfiskelicens. Skillnaderna i inlandet mot tidigare är marginella, men i havet blir ändringarna desto större. Där det tidigare har krävts yrkesfiskelicens för att få bedriva yrkesmässigt fiske krävs det nu bara fartygstillstånd och det ska bli lättare att få bedriva yrkesfiske mot tidigare.

Läs mer

Fiskerättsägare får rätt till ersättning enligt grundlagen

Högsta domstolen har för första gången någonsin gett enskilda rätt till ersättning med stöd av grundlagen. Domen öppnar en möjlighet för många markägare som drabbats av inskränkning i sin markanvändning att få ersättning. Det är juristen Jessica Wieslander, på LRF konsult i Umeå som drivit processen för markägarnas räkning. Detta meddelar LRF Konsult i ett pressmeddelande.

Läs mer

Naturvårdsverket upphäver beslut om skyddsjakt på skarv

Typisk skarvskadad, här på gös.
Typisk skarvskadad, här på gös.

Delar av Länsstyrelsen i Stockholms beslut att tillåta prickning av skarvägg har upphävts av Naturvårdsverket efter att Stockholms Ornitologiska förening (StOF) överklagat beslutet. Beslutet grundar sig på att Naturvårdsverket menar att Länsstyrelsen inte kunnat visa på att skarven medför allvarlig skada för yrkes- och fritidsfisket. Dessutom menar man att den förlängda jakttiden kunde medföra lidande för fostren i de prickade äggen.

Läs mer

HaV stoppar laxfisket i Bottenviken

Den nationellt fastställda kvoten för vild lax i Bottenviken är i det närmaste uppfiskad meddelar HaV i ett pressmeddelande. Därför stoppar nu myndigheten fiske av ej fettfeneklippt lax i detta område från och med 22 juli.
– Vi gör det för att skydda och stärka de svenska bestånden av vild lax, säger Ingemar Berglund, chef på avdelningen för fiskförvaltning på HaV.

Läs mer