Referat från Jordbruksverkets hearing om BKD

Jordbruksverket höll under fredagen den 20 februari en hearing om fisksjukdomen BKD. Hearingen, som hölls på arlanda, syftade till att ta in synpunkter på om Sverige skulle fortsätta söka undantagsgarantier från EU för att kunna behålla det svenska utrotningsprogrammet av sjukdomen. Detta med anledning av att den nuvarande undantagsperioden går ut.

Läs mer

Njursjukdomen BKD hos fisk ökar

Fisksjukdomen BKD (Bacterial Kidney Disease) ökar i Sverige och under 2014 har den upptäckts i två odlingar. Den ena odlingen har två infekterade anläggningar i samma älv och den andra har fyra infekterade lägen i två olika älvsystem. Detta rapporteras i Statens veterinärmedicinska anstalts, SVA:s, tidning SVA Vet, nr 4 2014.

Läs mer