Förbundet begär ökade jaktmöjligheter på skarv hos regeringen

Skarv

Förbundet har tillskrivit regeringen och hemställt om att man möjliggör allmän jakt på skarv samt att skarven införs i bilaga 4 till jaktförordningen så att skyddsjakt på enskilds initiativ möjliggörs för att värna fiskevatten, fiskeredskap och vattenbruksanläggningar.

Läs mer

Referat från Jordbruksverkets hearing om BKD

Jordbruksverket höll under fredagen den 20 februari en hearing om fisksjukdomen BKD. Hearingen, som hölls på arlanda, syftade till att ta in synpunkter på om Sverige skulle fortsätta söka undantagsgarantier från EU för att kunna behålla det svenska utrotningsprogrammet av sjukdomen. Detta med anledning av att den nuvarande undantagsperioden går ut.

Läs mer

Fiske efter förymd lax och öring i Norge

vattenbruk

Stormen Nina gick hårt åt de norska fiskodlingarna med resultat att stora mängder regnbåge och lax rymde. Fylkesmannen, den norska motsvarigheten till länsstyrelsen, i Hordaland har nu beslutat tillåta nätfiske i alla fjordar i Hordaland utom Sørfjorden i Hardanger. Tillståndet gäller till och med den sista februari i år.

Läs mer

Njursjukdomen BKD hos fisk ökar

Fisksjukdomen BKD (Bacterial Kidney Disease) ökar i Sverige och under 2014 har den upptäckts i två odlingar. Den ena odlingen har två infekterade anläggningar i samma älv och den andra har fyra infekterade lägen i två olika älvsystem. Detta rapporteras i Statens veterinärmedicinska anstalts, SVA:s, tidning SVA Vet, nr 4 2014.

Läs mer

Kolla era leverantörer av fisk

fiskodling

Nu går det att hålla koll på era leverantörer av fisk. Jordbruksverket har på sin hemsida ett register över vattenbruksföretag och man kan via detta få reda på bland annat hur hälsoläget är på den fisk och de kräftor man planterar ut. Man kan även leta efter odlingar som har just de fiskar eller kräftor man vill ha för utsätning.

Läs mer

Vad säger experterna om WWF:s rödlistning av flodkräftan?

flodis2

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg hade den 16 februari en debattartikel på Svenska Dagbladets ”Brännpunkt” där man ifrågasatte varför Världsnaturfonden (WWF) satt rött ljus på flodkräftan. Förbundet menade att denna rödlistning riskerade att bidra till utrotningen av den akut hotade kräftan. WWF replikerade på Brännpunkt den 20 februari och menade att ”det är självklart att varna när arter hotas”. Frågan är nu vad experterna anser om WWF:s rödlistning.

Läs mer

Matfiskodlingen ökar i landet

Matfiskodling i Norge.
Matfiskodling i Norge.

Produktionen av matfisk inom det svenska vattenbruket ökade under 2012 med 4 procent jämfört med 2011 meddelar Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Störst ökning visar odlingen av röding. Ytan som används för musselodlingar ökade också under 2012. Det visar färsk statistik över svenskt vattenbruk under 2012 som offentliggörs från Statistiska centralbyrån (SCB) och Jordbruksverket.

Läs mer

Agens X drabbar fler odlingar

Sarcocystis (Agens X) påvisad i fisk. Foto: Anders Alfjorden/SVA
Sarcocystis (Agens X) påvisad i fisk. Foto: Anders Alfjorden/SVA

Den parasit, som går tidigare hittats i Indalsälven och som går under arbetsnamnet ”Agens X” har hittats i ytterligare en svensk fiskodling, denna gång i Örebro län. Risken finns även att smittan förts vidare till andra odlingar som tagit sin fisk från denna odling varför risken är att parasiten är spridd i Sverige.

Läs mer

Länsfiskedirektören i Skåne ryter till om risken med främmande fiskar

Johan Wagnström, Länsfiskedirektör i Skåne. Foto: Privat.
Johan Wagnström, Länsfiskedirektör i Skåne. Foto: Privat.

Länsfiskedirektören i Skåne, Johan Wagnström, ryter till i ett brev ställt till Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket där han är orolig över den ohejdade handeln på Internet med fiskar för  utplantering i trädgårdsdammar och även i akvarium som skulle kunna medföra problem i naturvatten.
– Det måste bli ett stopp på den fria importen av allehanda akvariefiskar om vi ska kunna stoppa dessa potentiella katastrofer!!, skriver han i brevet. 

Läs mer