Inbjudan: Nobellunch 2015

Årets Nobellunch den 10 december kommer att anordnas i Gävle som ett samarrangemang med kommunen under temat ”Fiskhälsa och fisksjukdomar”.  Särskilt inbjuden föreläsare är Statsveterinären vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, Charlotte Axén. Vid den traditionsenliga lunchen kommer även förbundets vandringspris Bronsfisken att delas ut till någon eller några som gjort något för fisket och fiskevården i regionen.

Läs mer

Njursjukdomen BKD hos fisk ökar

Fisksjukdomen BKD (Bacterial Kidney Disease) ökar i Sverige och under 2014 har den upptäckts i två odlingar. Den ena odlingen har två infekterade anläggningar i samma älv och den andra har fyra infekterade lägen i två olika älvsystem. Detta rapporteras i Statens veterinärmedicinska anstalts, SVA:s, tidning SVA Vet, nr 4 2014.

Läs mer