Ny sida för rapportering av sjuk fisk

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har nu tillsammans med sin finska motsvarighet Evira tagit fram en mobilvänlig rapporteringsportal där man kan rapportera sjuk, död och skadad fisk. SVA har ansett att det funnits ett behov av denna typ av rapporteringssystem då man inte minst fått mycket rapporter om sjukdom och dödlighet på uppvandrande lax.

Läs mer

Inbjudan: Nobellunch 2015

Årets Nobellunch den 10 december kommer att anordnas i Gävle som ett samarrangemang med kommunen under temat ”Fiskhälsa och fisksjukdomar”.  Särskilt inbjuden föreläsare är Statsveterinären vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, Charlotte Axén. Vid den traditionsenliga lunchen kommer även förbundets vandringspris Bronsfisken att delas ut till någon eller några som gjort något för fisket och fiskevården i regionen.

Läs mer

Referat från Jordbruksverkets hearing om BKD

Jordbruksverket höll under fredagen den 20 februari en hearing om fisksjukdomen BKD. Hearingen, som hölls på arlanda, syftade till att ta in synpunkter på om Sverige skulle fortsätta söka undantagsgarantier från EU för att kunna behålla det svenska utrotningsprogrammet av sjukdomen. Detta med anledning av att den nuvarande undantagsperioden går ut.

Läs mer

Njursjukdomen BKD hos fisk ökar

Fisksjukdomen BKD (Bacterial Kidney Disease) ökar i Sverige och under 2014 har den upptäckts i två odlingar. Den ena odlingen har två infekterade anläggningar i samma älv och den andra har fyra infekterade lägen i två olika älvsystem. Detta rapporteras i Statens veterinärmedicinska anstalts, SVA:s, tidning SVA Vet, nr 4 2014.

Läs mer

Jordbruksverket vill göra ”Agens X” till anmälningspliktig sjukdom

Vi har tidigare skrivit om den nyupptäckta parasiten ”Agens X” (en slags sarcocystis) som drabbade fiskar i folingar både i Jämtland och Örebro län. Förbundet uppmanade i samband med detta till försiktighet när det gällde utplanteringar av fisk som kunde vara drabbade. I samband med detta stängdes fiskodlingar för sanering och restriktioner lades på dem, men … Läs mer