Grangärde fvof 2017 års Bronsfiskpristagare

Bronsfisken överlämnades till Grangärde fvofs ordförande Gunnar Andersson (mitten) av förbundets hedermedlem Benny Bohlin (t.h.) och förre ordföranden Lars Lerheim (t.v.).

Grangärde fvof blev vid årets Nobellunch utsedda till årets Bronsfiskpristagare för sitt arbete med att restaurera sina vatten och framgångsrikt drivit sina frågor i domstol gentemot kraftintressena inom området. Vid Nobellunchen hölls flera föredrag och diskussioner kring fisketillsyn.

Läs mer

Nedre Gavleåns fvof fick årets Bronsfisk

Prisutdelning2
Nedre Gavleåns fvof blev årets mottagare av förbundets vandringspris Bronsfisken. De fick priset för sitt arbete med att skapa vandringsmöjligheter för fisk i nedre delarna av Gavleån, ett arbete som skett inom kulturminnesförklarat område och som dessutom är stadsnära.

– Ni får priset för att ni lyckats skapa vandringsvägar i ett känsligt område och att göra det på ett sätt som inte hotar kulturvärdena, berättade Ulf Ljusteräng som delade ut priset å förbundets vägnar.

Läs mer

Inbjudan: Nobellunch 2015

Årets Nobellunch den 10 december kommer att anordnas i Gävle som ett samarrangemang med kommunen under temat ”Fiskhälsa och fisksjukdomar”.  Särskilt inbjuden föreläsare är Statsveterinären vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, Charlotte Axén. Vid den traditionsenliga lunchen kommer även förbundets vandringspris Bronsfisken att delas ut till någon eller några som gjort något för fisket och fiskevården i regionen.

Läs mer

Färila fvof årets Bronsfiskpristagare

Inge Swerin, ordförande Färila fvof, med Bronsfisken.
Inge Swerin, ordförande Färila fvof, med Bronsfisken.

Färila FVOF belönades på Nobeldagen med Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg pris, Bronsfisken, för sitt arbete med restaurering av vatten inom fiskevårdsområdet.
– Styrelsen beslutade sig för Färila fvof eftersom man både lyckats bra med restaureringsarbetet av fiskevattnen, inte minst Mellanljusnan, och för att man på ett väldigt bra sätt lyckats skaffa finansiering för detta arbete, berättade förbundets ordförande Bengt Benjaminsson.  

Läs mer