Illegal utsättning större hot mot kräftfisket än EU-direktiv

Så här i rötmånadens kräfttider har det blivit panik och kalabalik runt ett EU-direktiv som syftar till att minska de miljömässiga och ekonomiska skadorna på människor, djur och natur. Signalkräftan finns med som en av 37 arter på den lista som hör till direktivet och som blev officiell i onsdags.

Läs mer

Företagare straffas för olaglig import av signalkräftor

Ett halländskt företag fick under våren strafföreläggande och företagsbot om 25.000 kronor för att ha fört in 120 kg levande signalkräftor från England till Sverige. Detta eftersom företaget saknade dispens från förbudet enligt 18 § artskyddsförordningen att ta in levande kräftor i landet.

Kräftpestutbrott i Dala-Järna

Järna Fiskevårdsområdesförening i Vansbro kommun har drabbats av ett stort bakslag då flodkräftbeståndet i Noret drabbats av kräftpest. Föreningen har arbetat med att värna och utveckla sina flodkräftor under många år och att det nu bekräftas att kräftpesten spolierat arbetat innebär ett stort avbräck både ekonomiskt och engagemangsmässigt.
– Vi hade pest för cirka 20 år sedan och efter det har vi lagt ner många, många år på att arbeta med det här. I Noret tog de sig bra, tills nu, men vi har även upptäckt olagliga utplanteringar av signalkräfta i andra vatten, berättar Arne Östlund som arbetat med  återetableringen av flodkräftorna.

Läs mer

Vad säger experterna om WWF:s rödlistning av flodkräftan?

flodis2

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg hade den 16 februari en debattartikel på Svenska Dagbladets ”Brännpunkt” där man ifrågasatte varför Världsnaturfonden (WWF) satt rött ljus på flodkräftan. Förbundet menade att denna rödlistning riskerade att bidra till utrotningen av den akut hotade kräftan. WWF replikerade på Brännpunkt den 20 februari och menade att ”det är självklart att varna när arter hotas”. Frågan är nu vad experterna anser om WWF:s rödlistning.

Läs mer

Förbundet på SvD:s Brännpunkt: WWF:s rödlistning hotar flodkräftan

flodis

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har idag den 16 februari en debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida, Brännpunkt, en debattartikel om att Världsnaturfondens, WWF:s, fiskguide där flodkräftan är rödlistad är ett hot mot arten.
– Att rödlista flodkräftan  är helt obegripligt, säger förbundets ordförande Björn Flinth som är upprörd över att WWF gått ut med denna klassificering.

Läs mer

Nya fynd av marmorkräfta

Marmorkräfta. Foto: Thorbjörn Hongslo/SVA
Marmorkräfta. Foto: Thorbjörn Hongslo/SVA

Nya fynd av misstänkt marmorkräfta har gjorts i Sverige, meddelar Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande. Denna gång har fyndet gjorts i ett område med våtmarker i Skara kommun i Västra Götalands län.
Vi ser mycket allvarligt på de här uppgifterna, särskilt med tanke på att fynden gjorts i ett område med närliggande vattensystem som mynnar i Vänern och har ett högt biologiskt värde, säger Erland Lettevall, utredare på enheten för miljöövervakning på HaV.

Läs mer

Hårda fiskeregler i Indalsälven på grund av okänd fiskparasit

Under tre månader har det rått hårda restriktioner för fisket i Indalsälven mellan Bispgården i östra Jämtland till kusten efter att Jordbruksverket beslutat om att införa skyddsområde i området. Detta beroende av att en okänd parasit, Agens X, troligen följt med fiskrom från USA till en fiskodling. Nu är länsstyrelsen i Jämtlands län kritiska till hur Jordbruksverket hanterat situationen. Det rapporterar Sveriges Radio Jämtland.

Läs mer

Nytt Internetforum för fiskevårdsområdesföreningar

fvoforum

Ett nytt Internetforum för fiskevårdsområdesföreningar har skapats och lagts upp på nätet. Forumet är gratis att använda och tanken är att fiskevårdsområdesföreningar och deras funktionärer samt andra som arbetar med fiskevård ska kunna utbyta tankar och idéer med varandra om allt från fisketillsyn till skattelagstiftning.

Läs mer

Ingen kräftpest på marmorkräftorna i Märstaån

Marmorkräftorna som hittades i Märstaån är inte smittade av den fruktade kräftpesten, berättar Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.
–  Hittills har vi inte påvisat den algsvamp (Aphanomyces astaci) som orsakar kräftpest i någon av de marmorkräftor som undersökts av oss. I nuläget talar inget för att de marmorkräftor som hittats är smittade med någon allvarlig sjukdom, säger Thorbjörn Hongslo, på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala.

Läs mer

HaV samlar till rådslag om marmorkräftan

I mitten av november hittades tre marmorkräftor i Märstaån, norr om Stockholm. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Sigtuna kommun bjuder nu in landets kräftexperter till ett möte.
–  Det är viktigt att åtgärder sätts in snabbt och att berörda grupper samarbetar och har samma mål om vi ska kunna stoppa en eventuell spridning, säger Sofia Brockmark, utredare på HaV i ett pressmeddelande.

Läs mer