Ny folder om catch-and-release

Biosfärsområde ”Blekinge Arkipelag” har tagit fram en ny folder om fånga-släpp-fiske (catch-and-release). I foldern finns förutom tips på fiskemöjligheter i Blekinge, även tips kring hur man ska hantera fisk vid fånga-släpp-fiske. Foldern hittar ni här.

HaV släpper fyra rapporter om hur vattenkraften ska miljöanpassas

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, meddelar i ett pressmeddelande att man nu släpper fyra rapporter om svensk vattenkraft. I rapporterna anger forskare från tre universitet hur de anser att vattenkraftverken kan och bör miljöanpassas.
– Vi ser rapporterna som ett viktigt underlag i myndighetens kommande vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga miljöteknik för vattenkraftverk, säger Björn Sjöberg, chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning.

Läs mer

Findus sponsrar fiskevårdsprojekt efter utsläpp

Efter ett utsläpp av ärtrester från Findus reningsverk tidigare i somras som förorsakade fiskdöd i Vegeån har nu Findus, Vegeåns Vattendragsförbund och regionala sportfiskare inlett ett fiskevårdsprojekt för främjandet av sportfisket och fiskereproduktionen i Vegeåområdet, skriver Findus i ett pressmeddelande.  För att projektet ska kunna genomföras donerar Findus en miljon kronor till verksamheten.

Läs mer

Sjövärme orsakar fiskdöd?

Är sjövärmeuttaget ur åsgropssjöarna i Djurås orsak till fiskdöden i dessa sjöar? Styrelseledamöterna i förbundet, Lennart Finn och Rune Karis, menar det och går hårt ut och kritiserar Gagnefs kommun för att de gett tillstånd till sjövärme i dessa känsliga sjöar.

Läs mer