Förbundet begär ökade jaktmöjligheter på skarv hos regeringen

Skarv

Förbundet har tillskrivit regeringen och hemställt om att man möjliggör allmän jakt på skarv samt att skarven införs i bilaga 4 till jaktförordningen så att skyddsjakt på enskilds initiativ möjliggörs för att värna fiskevatten, fiskeredskap och vattenbruksanläggningar.

Läs mer

Förbundet begär förtydligande från regeringen om djurförsök vid provfiske

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har tillskrivit regeringen och bett om ett förtydligande efter att regeringen svarat på den hemställan som förbundet gjort om ändringar i djurskyddslagen för att förenkla provfiske.
– Regeringen hänvisar i sitt svar (som vi skrivit om här) till sin tidigare proposition om ny djurskyddslag där man menar att regelverket kring djurförsök och förvaltning av vilda djur måste ses över, men det är inget nytt och vi undrar nu när denna översyn ska göras, säger förbundets ordförande Björn Flinth.

Läs mer

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg begär ändringar i regelverket om viltförvaltningsdelegationer

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har den 14 november skrivit till regeringen och begärt ändringar i förordningen som reglerar viltförvaltningsdelegationerna. Det man önskar är att även fiskerättsägarintresset får en plats i delegationen vid sidan om de andra intressena.
– Jag ser det som självklart att fiskevattenägarna skall finnas representerade i viltförvaltningsdelegationerna eftersom ägandet och förvaltandet av fiske intimt hänger samman med en stor del av viltvården, säger förbundets ordförande Björn Flinth.

Läs mer

Regeringen ändrar inte regler för provfiske

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg skrev den 7 juli till regeringen och begärde ändring i djurskyddslagen så att möjligheterna för fiskevårdsområdesföreningar och andra att bedriva provfiske skulle förenklas och inte göra funktionärer i föreningarna och andra som bedriver provfiske till presumtiva brottslingar i lagens mening. Regeringen inkom till förbundet den 14 november med svar i frågan: Man kommer inte ändra i djurskyddslagen. 

Läs mer