Mellanskarv, en främmande fågel

Vi har fått en skrift om mellanskarven av biologen Christer Olburs som gjort sig känd som en hårdför debattör i skarvfrågan. Skriften som heter ”Den kinesiska skarven Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach 1798, en främmande fågel” finns i både engelsk och svensk version och återfinns här. Svensk version. Engelsk version.

Föryngring av regnbåge i Gavleån?

Ett av de yngel som fångats i Gavleån. Foto: Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Ett av de yngel som fångats i Gavleån. Foto: Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län meddelar via Facebook att man tror sig ha funnit föryngring av regnbåge i Gavleån. Än så länge är fiskungarna små, men av bilderna att döma är det med stor sannolikhet regnbåge.
– Vi har själva varit osäkra, men frågat ett flertal experter som menar att det lutar åt att det är regnbåge, säger Länsfiskekonsulent Nichlas Dahlén.

Läs mer

1000 skarvar dödade i Gävleborg

På öarna Båkharen och Skräddarhällen i Gävleborg har 1000 skarvungar dödats rapporterar Länsstyrelsen i Gävleborg på sin hemsida. För att kunna döda skarvarna har någon eller några sågat ner mellan 2oo och 300 träd i vilka fåglarna hade sina bon. Gärningsmännen ska enligt Nyheter24 även ha försökt att elda upp delar av ön.

Läs mer

Naturvårdsverket stoppar skyddsjakt på skarv i Stockholm

Naturvårdsverket beslutade den 24 april att stoppa skyddsjakten på skarv i Stockholms län genom att besluta om inhibition av Länsstyrelsens tillstånd till skyddsjakt. Detta har man gjort efter att Sveriges ornitologiska förening och Stockholms ornitologiska förening har överklagat Länsstyrelsens tillstånd till skyddsjakt.

Läs mer

Kräftpestutbrott i Dala-Järna

Järna Fiskevårdsområdesförening i Vansbro kommun har drabbats av ett stort bakslag då flodkräftbeståndet i Noret drabbats av kräftpest. Föreningen har arbetat med att värna och utveckla sina flodkräftor under många år och att det nu bekräftas att kräftpesten spolierat arbetat innebär ett stort avbräck både ekonomiskt och engagemangsmässigt.
– Vi hade pest för cirka 20 år sedan och efter det har vi lagt ner många, många år på att arbeta med det här. I Noret tog de sig bra, tills nu, men vi har även upptäckt olagliga utplanteringar av signalkräfta i andra vatten, berättar Arne Östlund som arbetat med  återetableringen av flodkräftorna.

Läs mer

Vad säger experterna om WWF:s rödlistning av flodkräftan?

flodis2

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg hade den 16 februari en debattartikel på Svenska Dagbladets ”Brännpunkt” där man ifrågasatte varför Världsnaturfonden (WWF) satt rött ljus på flodkräftan. Förbundet menade att denna rödlistning riskerade att bidra till utrotningen av den akut hotade kräftan. WWF replikerade på Brännpunkt den 20 februari och menade att ”det är självklart att varna när arter hotas”. Frågan är nu vad experterna anser om WWF:s rödlistning.

Läs mer

Ny skarvförvaltningsplan på förslag – Naturvårdsverket anklagas för att mörka fakta

Typisk skarvskadad, här på gös.
Typisk skarvskadad, här på gös.

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till ny förvaltningsplan för skarv, men länsfiskekonsulenten i Stockholms län, Henrik C andersson känner sig frustrerad efter att Naturvårdsverket ändrat i det underlag han som konsult lämnat till verket.
– Det har gjorts förändringar och lagts till värderande stycken som gör det hela urlakat. Det är fruktansvärt frustrerande, säger Henrik C Andersson till tidningen Skärgården.

Läs mer

Fruktad fisk funnen i Danmark

Foto: Henrik Carl, Statens Naturhistoriske Museum.
Foto: Henrik Carl, Statens Naturhistoriske Museum.

Forskare från Naturhistoriska museet vid Köpenhamns universitet, har funnit en tät population av den asiatiska fisken bandslätting (Pseudorasbora parva) i ett biflöde till  Aarhus å. Upptäckten gör att man nu befarar att den främmande arten sprider sig i de danska sjöarna och vattendragen.

Läs mer

Nötknäckande fisk från Sydamerika upptäckt i Öresund

Foto: Henrik Carl
Pacu fångad vid Saltholm. Foto: Henrik Carl

En Sydamerikansk fisk har fångats i Öresund meddelar Köpenhams universitet i ett pressmeddelande. Fångsten av cirka 20 centimeter lång fisk med stora, vassa tänder, har väckt farhågor om att Öresund har invaderats av pirayor. Det finns dock ingen anledning till panik, säger experterna, för fisken är en Pacu. Ändå rekommenderar de att män bör skydda sina privata delar när de badar i sundet.

Läs mer