Claes-Håkan Hedberg har avlidit

Claes-Håkan Hedberg, sammankallande i valberedningen, har avlidit i en ålder av 60 år.

Jag träffade Claes-Håkan genom förbundet. Då var jag nyanställd i vad som på den tiden hette ”Fiskevårdsförbundet MITT” och som så småningom blev Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg. Jag fattade genast tycke för denne genomtrevlige och kunnige man. Under de över femton år som följt sedan dess har vi hela tiden hållit kontakten och under en period i mitten av 00-talet då jag arbetade i Gävle så brukade vi träffas för att luncha eller äta middag.

Läs mer

Vad säger experterna om WWF:s rödlistning av flodkräftan?

flodis2

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg hade den 16 februari en debattartikel på Svenska Dagbladets ”Brännpunkt” där man ifrågasatte varför Världsnaturfonden (WWF) satt rött ljus på flodkräftan. Förbundet menade att denna rödlistning riskerade att bidra till utrotningen av den akut hotade kräftan. WWF replikerade på Brännpunkt den 20 februari och menade att ”det är självklart att varna när arter hotas”. Frågan är nu vad experterna anser om WWF:s rödlistning.

Läs mer

Ny dom drar gräns mellan kontrollavgift och lagbrott – 10 000 kr i böter för fyra regnbågar

fisketillsyn

I en dom från Tingsrätten i Lycksele som fastslagits av hovrätten dras gränsen mellan överträdelse av fiskevårdsområdesföreningens egna regler och lagbrott upp. Man menar där att det är ett lagbrott att ta fler än tillåtet antal fiskar. Detta eftersom fiskekortet anses slutat att gälla vid fångst av tio fiskar och en person nu har fällts för olovligt fiske efter att ha fångat 14 regnbågar.

Läs mer

Tomas försöker rädda flodkräftan

Tomas Jansson arbetar med att bilda kräftskötselområden.
Tomas Jansson arbetar med att bilda kräftskötselområden.

Tomas Janson vid Hushållningssällskapet i Värmland arbetar hårt för att försöka rädda flodkräftan. Det är inte genom att förbjuda fisket på flodkräfta som arten skall räddas utan genom att man får så många som möjligt att fiska på den och se värdet i arten och även få en förståelse för de mekanismer som hotar den. 

Läs mer

Kräftseminarier i Uppland drog många åhörare

Seminariepanelen bestod av, från vänster: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet, Lage Cerenius, Uppsala universitet, Bo Andersson, Hebykräftan, Tommy Odelström, Naturvatten i Rosalgen och Lennart Edsman, SLU.
Seminariepanelen bestod av, från vänster: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet, Lage Cerenius, Uppsala universitet, Bo Andersson, Hebykräftan, Tommy Odelström, Naturvatten i Rosalgen och Lennart Edsman, SLU.

Onsdag och torsdag kväll anordnades kräftseminarier i Uppland av Länsstyrelsen i samarbete med kräftodlaren Bo Andersson i Heby. Vid mötena som hölls i Heby respektive Vendel, deltog Sveriges främsta kräftexperter och många frågor fick svar och många myter avlivades. 

Läs mer

Olaglig utsättning av signalkräftor i Gimmens fvo kan kosta flera hundra tusen

Gimmen. Foto: Privat
Gimmen. Foto: Privat

Gimmens fiskevårdsområdesförening i Dalarna har fått ett flerårigt projekt med att återetablera flodkräftan i sjön spolierat på grund av att någon olagligt och olovandes planterat ut signalkräftor i sjön.
‑ Katastrof!, säger Claes Svedberg, som är ordförande i föreningen, vi har satsat flera hundra tusen kronor och mängder med ideellt arbete, och nu kan någon ha raserat allt! Till råga på allt lade polisen ned utredningen direkt efter anmälan brist på spaningsuppslag. 

Läs mer

Rämshyttans fvof utökar med nya vatten

Ordförande Sten Bohlin hoppas att kunna återetablera självreproducerande öring i sjösystemet.
Ordförande Sten Bohlin hoppas att kunna återetablera självreproducerande öring i sjösystemet.

Rämshyttans fvof mellan Borlänge och Ludvika har utökat sitt fiskevårdsområde med två nya sjöar. Utökningen är en del i ett större fiskevårdsprojekt som syftar till att återetablera självreproducerande bestånd av öring i sjösystemet och dessutom skapa ett bra och högkvalitativt fiske på stor fisk. 

Läs mer

Länsstyrelserna tappar möjligheter att stoppa kräftpesten

Hotad flodkräfta.

Från och med den 1 april 2012 försvinner länsstyrelsernas möjligheter att utfärda föreskrifter i syfte att hindra spridning av kräftpest. Regeringskansliet hävdar att det var en blunder som låg bakom att länsstyrelserna fick så pass stora föreskriftsmöjligheter som de fick och drar nu tillbaka möjligheten. Samtidigt är länsstyrelsen i Gävleborg kritisk till att möjligheten försvinner.

Läs mer